KJ:s CNC

På vår skärande verkstad tillverkar vi förutom legoarbeten reservdelar till vår maskinverkstad och högprestandadelar till motorsport. Här är pålitlighet och prestanda avgörande. Vi har också mångårig erfarenhet av Uppsalas life science-segment, med speciella krav och unika material. Resultatet är förmågan att särskilja kundernas intressen och koncentrera våra resurser på vad som är viktigt för just dig
CAD/CAM i Fusion 360 – integrerat och effektivt
Moderna, effektiva maskiner

Kompetens

Från konstruktion till tillverkad detalj i ett och samma hus, till snabb efterbearbetning/ytbehandling via vårt stora kontaktnät. Lösningar för kostnadseffektivisering. Förbättringar. Problemlösning.
   Vi finns här om du har frågor.


Plåt och svets

Förutom vår skärande verkstad har vi också plåtverkstad med skärbord, kantpress och svets.