AB KJ:s Maskiner

Entreprenad

Vår schaktgrupp kan ta åt sig allt från totalentreprenader till kubikförflyttningar på timme. Vi har grävmaskiner från 5 till 70 ton samt dumprar och bandtraktorer i olika storlekar

Anläggning

Vi utför bland annat:
  • Totalentreprenader
  • VA-arbeten
  • Husgrunder
  • Grundisolering
  • Stensättningar
  • Kabelläggning
  • Murning

Schaktning

Våran schaktgrupp kan ta åt sig allt från totalentreprenader till kubikförflyttningar på timme.